Referat fra medlemsmøte 12. januar 2015

«Forandring fryder», sies det.  LOP Tønsberg lokallag kan bekrefte utsagnet. Da lagets første medlemsmøte i 2015 ble avviklet i nye lokaler på Midtløkken bo- og servicesenter den 12. januar møtte det opp 52 medlemmer.

Leder åpnet møtet med å ønske gamle og nye medlemmer godt nytt år og velkommen til nye lokaler.

Med terrorhendelsen i Frankrike i frisk erindring, startet vi med å synge «Din tanke er fri», hvorpå Eva Holm delte diktet «Junikveld» av Hans Børli med oss. Dagens kåsør, domprost David Gjerp, ble så ønsket hjertelig velkommen. Han ville dele tanker ved livet oppløpsside med oss, hvor veiene krysser hverandre. Drømmen er å leve lenge, men ikke bli gammel. Da trenger vi impulser, det holder oss unge og evne til å glede oss. Det sies at når forfallet kommer er det en fordel at det begynner nedenfra!  I våre hjerter er vi alltid tenåringer, og det må vi ta vare på.  Allikevel skal vi ikke miste perspektivet på livet; memento mori! Utfordringen er å leve livet fullt og  helt, se tilbake i takknemlighet på alt det gode i livet og ikke dvele ved de mindre gode hendelsene som skaper bitterhet, selvplaging og sliter ut menneskene rundt oss. Sette pris på de alminnelige dagene, våge litt mer, leve mindre kontrollert,  og ta vare på de mange gyldne øyeblikk!

Livet på oppløpssiden innebærer flere avskjeder og det gjør alltid noe med oss. Men husk at sorgen er kjærlighetens pris. Vi er selv ansvarlig for hva slags menneske vi ønsker å bli på oppløpssiden; unngå selvopptattheten, sykdomsdetaljer, negativiteten og påståeligheten. Fokuser isteden på godt humør, interesse for andre mennesker og for all del, evnen til å kunne le litt av seg selv. Vi må forsøke å være et medmenneske det er godt for andre å høre på og være sammen med. Igjen er utfordringen å forsone seg med livet slik det ble. Alt har sin tid og vi ønsker å ha et godt liv i tiden fremover. Gjerp mente at tilgivelse er et nøkkelord nå på livets oppløpsside, og at vi bør bli flinke til å fortelle hvor mye andre betyr for oss.

Som oppsummering av dagenes tema leste Gjerp den gamle nonnebønn fra «Katolsk bønnebok» side 535, en bønn alle kan be og som er et fint kompass for enhver.

Leder takket kåsøren for en meget tankevekkende time, og hun overførte sitt eget nyttårforsett til oss alle: I 2015 skal vi alle forsøke å være takknemlige, respektere og velsigne den yngre generasjon og ikke gi gode råd uten å bli bedt om det!

Tiden var inne for sosialt samvær med kaffe, gode rundstykker og utlodning.

Til slutt orienterte leder om teatertur 15. april, lagets selvstendige drøftingsrett overfor myndighetene, årsmøte 9. februar, og ønsket alle vel hjem og velkommen tilbake!

Referent Erling Hoel