Referat fra medlemsmøte 12. mars 2014

Den 12. mars ønsket leder Anne Lise Aune Lee 60 forventningsfulle medlemmer med venner hjertlig velkommen til dagens møte med Norges eneste bokinspirator:  Liv Gade. 

Før hun fikk ordet, sang vi Elias Blix`s sang «No livnar det i lundar». Leder drøftet deretter hva som bør være viktige saker for LOP i fremtiden.  Det var enighet om at LOP-møtene skal være en møteplass hvor offentlige pensjonister blir inspirert og orientert om det som rører seg i tiden. Vi må også være mere tydelige på de eldres «sak». Vi må kunne forvente at samfunnet gir oss praktisk hjelp, personlig pleie og rehabilitering når vi trenger det. Vi må også se utover lovpålagte oppgaver og være pådrivere for nye boformer og bofellesskap.  Vi må foreslå løsninger hvor friske seniorer kan hjelpe eldre som måtte trenge det, for eksempel ved at vi sier oss villige til å drive møteplasser for blant annet demente. Så ble mikrofonen gitt til «fyrverkeriet» Liv Gade.  Hun uttrykte stor glede over  å kunne speide ut over så stor forsamling som hun kunne gi en litterær inspirasjon. Hun fikk  Bokhandlerprisen i 2008 for sitt arbeid om bøker og for for måten hun motiverer både unge og eldre til å bli glad i litteratur som er limet i samfunnet vårt. «En bokelsker går aldri til sengs alene» påstår hun. Hun hadde satt opp en liste inneholdende 12 ferske bøker som for henne var de mest interessante eller morsomme for tiden. Hver bok  omtalte hun på en elegant måte som gjorde at vi fikk lyst til å lese dem.. Hun henviste også til bokanmeldelsene på «brabok.no». Mellom anmeldelsene deklamerte hun dikt av Andre`Bjerke, Henrik Wergeland med flere, og fortalte eventyr til alles fornøyelse. Etter kåseriet loddet hun ut fire av de omtalte bøkene gratis, og det var tid for kaffe, utlodning av vårblomster og sosialt samvær.  Leder orienterte om at styret arbeider med å arrangere en busstur til Fredriksten festning i mai, og mere informasjon vil bli gitt på medlemsmøte i april. Leder av eldrerådet, Oddbjørn Hagen, orienterte om aktuelle saker, blant annet at alle ledige rom på sykehjemmene tas i bruk fra mai, det er tilsatt en koordinator i 100% stilling innen demensomsorgen, behandling av middagsmeny på sykehjemmene og legers reservasjonsrett.  Eldrerådet blir lyttet til, og de har fått medhold i sine syn på sakene. Til slutt fikk Britt Gilje fra Alfa Travel ordet.  Hun presenterte et lite reisebyrå som arrangerer trygge reiser for godt voksne. Leder taket for fremmøte, ønsket velkommen tilbake 9. april hvor «Enklere liv» vil demonstrere nyttige og praktiske duppeditter, og ønsket alle vel hjem.

Ref. eh.