Referat fra medlemsmøte 13. mars 2013

LOP`s nyvalgte leder Anne Lise Aune Lee ønsket 42 medlemmer velkommen til medlemsmøte 13. mars. 

Hun startet med å presentere seg selv og de nye styre-  og varamedlemmene. Sammen sang vi «Kom mai du skjønne milde» og leder delte Rosa Abrahamsens fine dikt «Hender» med oss.  Diktet var en god overgang til dagens tema «Quo vadis, Bakkenteigen.» 

Ordet ble gitt til dagens foredragsholder, 1.lektor Ingeborg Tveter Thoresen som kunne fortelle om mange spennende og «morsomme» utfordringer i arbeidet med å utvikle Høgskolen i Vestfold. Med sin religionsfaglige bakgrunn mente foredragsholderen at for å forstå hvordan vi kan samhandle i verden må en ha innsikt i religionene.  Foredraget delte hun opp i tre deler: fortid – nåtid – fremtid. Vestfold har vært et skolefylke helt siden 1855 med Ingeniørhøyskolen i Horten,  Tønsberg Maritime høyskole fra 1859, Sykepleiehøyskolen fra 1919 og Eik lærerhøyskole fra 1958.  Hun startet med å fortelle om visjonen for en ny høyskole i Vestfold.  Det tok tid å komme i gang fordi det ikke ble enighet om hvor skolen skulle ligge. Endelig i 1991 kunne 1. bygetrinn starte, og i 2010 ble 4. byggetrinn avsluttet med en total bygningsmasse på 34 500 m2! 

Regjeringsoppnevnte utvalg og reformer for høyere utdanning har stått i kø: Ottosenkomiteen, Hernesutvalget, Høyskolereformen, Mjøsutvalget, Ryssdalsutvalget, Stjernøutvalget – alle med ideer om hvordan struktur, innhold, styring og ledelse av høyere utdanning skal være i Norge. . Det er frustrasjon i skoleverket over at en ikke får erfaring med en reform før en ny innføres.

HiVe har i dag 4384 studenter, inkl. 135 internasjonale, derav 1500 i videre- og etterutdanning.  Det er 454 ansatte, (25% administrative stillinger), 29 dosenter og 5 professorer.  Høgskolen utdanner lærere, førskolelærere, sykepleiere, ingeniører og skipsoffiserer.  De har bachelorstudier innen samfunnsfag, ledelse, økonomi, kunst og kulturfag, og tilbyr masterstudier på 11 områder, samt doktorgrad og forskerutdanning. HiVe er også store på Bidrags- og oppdragsvirksomhet og samarbeider med offentlige instanser og bedrifter.  De samarbeider med andre universiteter og høgskoler for å utvikle fagmiljø og studietilbud. Høgskolene i Vestfold og Buskerud skal fusjonere i 2014 og blir «Høgskolen i Buskerud og Vestfold».  Bakgrunnen for fusjon er at sterkere og større fagmiljøer er nødvendige fordi kravene til robusthet i fagmiljøene øker.  Høgskolen i Buskerud og Vestfold vil få fire campuser og fem fakulteter med 38 bachelorstudier, 27 masterprogrammer, 2 doktorgradsutdanninger og mange ettårige studier samt etter- og videreutdanninger.  Det blir ca. 9000 studenter og 800 ansatte.

Etter et interessant og humoristisk foredrag ga leder ordet til Marit L Ropstad som informerte om busstur til Bogstad Gård 8. mai. Reise og guiding koster kr.300 pr. person.  Påmelding til styret innen 10. april.  Eldrerådets formann Oddbjørn Hagen informerte om de eldres situasjon og planer for eldreomsorgen i Tønsberg. Etter sosialt samvær med kaffe og loddsalg takket leder for fremmøte og ønsket velkommen tilbake 10. april hvor Tone Krohn fremfører viser og stev fra Vestfold.

Sekr.eh