Referat fra medlemsmøte 8. oktober 2014

Onsdag 8. oktober kunne leder Anne Lise Aune Lee ønske medlemmer med venner velkommen til LOP`s medlemsmøte, hvor vi også ville feire foreningens 75 år.

LOP er landets eldste pensjonistforening. Vi startet med å synge Prøysens «Sønnavindsvalsen», hvorpå Anita Svendsen leste «Gullkorn», et dikt til ettertanke.

Så var vi klare til å ta mot dagens foredragsholder, Erik Bleken, gledesspreder og ydmyk akademiker fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap, en kunnskapsrik energibunt med egen evne til å formidle viktige budskap krydret med filosofiske betraktninger. Han er blant mye annet utdannet biolog, og det var med det bakteppet han tok oss med i en lang og humoristisk reise om liv, død, kjønn og forplantning. Han startet med å advare tilhørerne om at han er en direkte person som kan støte enkelte folk for det kan se ut som at mange ikke tåler at man sier sannheten rett ut. Han håpet likevel alle var venner etter foredraget! Han forsikret at alt han fortalte var tatt fra vitenskapen, biologien og var publisert tidligere.  Leder takket for en artig forelesning og mente vi hadde fått presentert mange nye tanker.

Alle følte nå behov for feiring med kaffe, rundstykker og bursdagskake, og loddsalget og praten gikk livlig.  Leder orienterte om at laget trenger nye pensjonister, rekrutteringen går tregt, og grunnet stram økonomi har styret vurdert å holde medlemsmøtene på Midtløkken fra 2015, noe som vil gi en besparelse på ca. kr. 10.000,- pr år.  Medlemmene sluttet seg unisont til forslaget. Hun orienterte om neste møte som er 12. november og håpet at mange ville komme tilbake da, og hun ønsket alle vel hjem.

11.10.14 EH.