Referat fra medlemsmøte 9. oktober 2013

Onsdag 9. oktober ønsket leder Anne Lise Aune Lee 42 medlemmer god dag og velkommen til månedens LOP-møte med NRK som dagens tema.

Hun innledet med å si at NRK har gitt oss alle mange fine opplevelser opp gjennom årene, blant annet  kulturopplevelser, hørespill, barnetime og mye annet.  NRK har vært en del av livet, sa Erling Dittmann før han fikk oss med på sangen «Hva er vel livet uten deg».  Eva Holm leste deretter diktet «Junikveld» av Hans Børli og ba oss ta vare på tiden og øyeblikket.

Ann Tune introduserte dagens kåsør Jan Henrik Aubert fra NRK Østafjells som var invitert fordi det er kommet mange klager fra godt voksne mennesker på musikken og praten på NRK og tror det eksisterer en generasjonskløft.  Hun fastslo at Aubert må ha blitt  skikkelig skremt siden vi nå har fått P1+! 

Ordet ble gitt til Aubert som skulle forsvare seg.  Han startet med å ta for seg medieutviklingen.  NRK Østafjells omfatter tre fylker; Buskerud, Telemark og Vestfold, har 93 årsverk og er ett av landets største distriktskontor.   Fra 14. oktober får Vestfold egen nettside.  Distriktskontoret benytter seg av radio, TV, internett, og nye plattformer som lesebrett, smart-telefoner og Facebook øker. Det er også et godt samarbeid med Tønsbergs Blad og det satses på å lage program både for distriktene og byene. Det er distriktskontoret i Tønsberg som produserer  programmet «Grønn Glede». Den desidert største gruppen som lytter til radio er personer over 65 år. Foredragsholderen var interessert i å høre hva vi klaget på, og fikk vite at det var både musikken og måten å prate på.  Vi fikk vite at musikken er den samme for alle lokalsendingene i Norge og sendes fra distriktskontoret i Trondheim.  Gladnyheten for gruppen 65+  var at det nå er kommet en ny kanal, P1+ , som er en «mimrekanal» når det gjelder musikk og som også sender nyheter.  Den inneholder kjerneverdiene. Dette er en digital kanal og for å ta den inn må en benytte en DAB-radio, TV eller PC. NRK har også en nyttig kundeservicetelefon:  81500888. Leder takket Aubert for et interessant foredrag og overrekte en orkide.

Etter kaffe og loddsalg testet reisekomiteen interessen for turer i høst.  Leder  behandlet forslag til endringer i LOP sine vedtekter, og det ble fattet et foreløpig vedtak. Saken tas opp på årsmøte 2014. Formann i eldrerådet, Oddbjørn Hagen, orienterte om aktuelle saker, blant annet hvor mange flyktninger Tønsberg skal ta mot de neste 3 årene, lokalisering av legevakt, ny kommuneplan og handlingsplan for de neste 12 år. Planene om nytt sykehjem på Olsrød er dessverre lagt bort, og det etterlyses mere kunnskap om sykehjemmene.  Det er hyggelig å høre at forslag fra eldrerådet har gjennomslagskraft og blir lyttet til. Leder takket for et hyggelig møte, og de som var interesserte ble inviterte med på omvisning på distriktskontoret til NRK Østafjells.

Sekr. eh