Referat fra medlemsmøtet 9. november

Mandag 9. november kunne leder Anne Lise Aune Lee igjen ønske vel 30 medlemmer og foredragsholder Jannicke Romøren Eriksen velkommen til sosial mønstring med «noko attåt».

Leder innledet med refleksjoner omkring det som berører oss mest nå om dagen, flyktningetragedien og migrasjonsutfordringene. Dette er en utfordring også for oss som pensjonistforening. Svake  grupper settes opp mot hverandre, og vi har vært vitne til at bofellesskap for demente er blitt tømt for å bosette flyktninger istedet for.

Leder fulgte opp med å dele diktet «Kabaret» av Ole Paus med oss, et dikt som lett kunne relateres til flyktningekatastrofen. Sangen «Blåmann, blåmann bukken min» ble sunget før leder gikk over til dagens tema som var design og redesign av pels og hva gamle skinnjakker og kåper kunne benyttes til.

Buntmakeryrket er et gammelt yrke. Fangst og jakt er en stor del av vår historie som vi alle kjenner gjennom et langt liv både personlig, gjennom film og litteratur. For 100 år siden ble et hvitt polar-revskinn solgt i Paris til samme pris som et hus kostet i Norge! Ordet ble så gitt til buntmakermester Jannicke Romøren Eriksen som  meget engasjert fortalte om sitt yrke, og viste frem noen omsydde gamle pelser. Hun snakket også om hvordan pelsen bør oppbevares om sommeren for å unngå møll. Møllen var en periode ikke noe problem, men er  kommet tilbake grunnet EU`s direktiv om at alle giftstoffer er fjernet fra våre klær. Leder takket foredragsholder med å gi henne en fin orkide.  Det var tid for sosialt samvær med mat og drikke og åresalg og trekning av 10 gevinster. Det viste seg at noen har mere vinnerlykke enn andre!

Formann i eldrerådet, Oddbjørn Hagen, rapporterte om saker som berører eldre og som rådet dessverre ikke får anledning til å behandle fordi eldrerådet ikke er tilstede på møtet hvor sakene skal behandles. Hagen mener at Bystyrets vedtak i de saker som gjelder eldre bør bil ugyldige. Han refererte fra «Lov om eldreråd»: «Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre! Han er lite fornøyd  med  kommunens holdning. Kommunen ønsker heller ikke at det opprettes venteliste for behov for sykehjemsplasser. Leder takket Hagen for den innsatsen han har gjort i eldrerådet.  Hun informerte om Julemøtet som finner sted mandag 14. desember kl. 1300.  Frist for påmelding er 8. desember.  Anne Lise takket for oppmøte, ønsket  på  gjensyn til julemøtet og ønsket vel hjem.

 

Erling Hoel, ref.