Referat medlemsmøte 10. september 2014

Leder Anne Lise Aune Lee ønsket 40 blide og brune fjes hjertelig velkommen til høstens første medlemsmøte10. oktober.

Til ære for Prøysen-jubileet startet vi med å synge Prøysens vise «Du skal få en dag i mårå», etterfulgt av Erik Bye`s dikt «Det går en kjempe gjennom landet», nydelig fremført av Eva Holm.

Ordet ble gitt til Anne Slåtten fra Vestfold fylkeskommune som satte Folkehelse på dagsorden. Folkehelsen i Norge er veldig god og vi har stort fokus på folkehelsearbeid gjennom forebygging istedet for å reparere. Folkehelse er ikke å være fri for sykdom, men det dreier seg om livskvalitet. «God helse er å ha overskudd til hverdagens krav» (Peter Hjort). Det har vært store endringer i levekårene, kostholdet har endret helsen og vi har fått livsstilssykdommer. Sosiale forskjeller skaper store helseforskjeller, oppvekstvilkårene er viktige og det heter at «en god barndom varer livet ut». Levekår og helse påvirkes av det fysiske miljøet, materiell standard, økonomi, sosiale relasjoner, aktivitet og utdanning. Fysisk aktivitet gir store helsegevinster, det er universalmedisin for både psykiske og fysiske sykdommer, men vi må huske at det er ferskvare som må holdes ved like! Kondisjonen kan trenes opp, uansett alder.  «5 om dagen» er også en god regel for god psykisk helse: Knytt bånd, gi, vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære! Skapes helse, skapes velferd! Folkehelse er et anliggende for alle samfunnsaktører og organisasjoner!  Etter det interessante foredraget takket leder foredragsholderen for den viktige jobben hun gjør og overrakte en orkide.

Reisekomiteen loddet stemningen for tur til Kiel, eventuelt København, med avreise 17. november. Det var størst interesse for Color Line til Kiel. Bindende påmelding innen 1. oktober. Ordet ble så gitt til leder av eldrerådet, Oddbjørn Hagen, som informerte om sommerens aktuelle saker.  Eldrerådet er en viktig vaktbikkje som passer på at våre interesser blir ivaretatt.  Viktige saker som er behandlet i sommer er økning i egenandeler, samarbeid om legevakt, kommuneplanen hvor nytt sykehjem ikke er prioritert, nytt dagtilbud for unge demente, ansettelse av  demenskoordinator i Tønsberg, ny restauratør på Midtløkken og forhåndsinformasjon om kommunesammenslåing TNT. Det er sendt inn forslag om  Bo- og servicesenter på Barkåker.

Leder orienterte fra Landsmøtet i Bergen i juni. LOP setter fokus på  pensjonistenes

levekår, ikke alle pensjonister er rike! Leder takket for fremmøte og ønsket alle vel hjem.

 

EH (sekretær)