Referat medlemsmøte 9. april 2014

Leder Anne Lise Aune Lee syntes det var hyggelig å kunne ønske 38 blide personer velkommen til vårens siste medlemsmøte 9. april.

Vi trosset værgudene og ønsket våren velkommen med å stemme i med «Blåveispiken».  Leder presenterte dagens program, og ga ordet først til Bente Pedersen fra forretningen «Enklere Liv», som ville demonstrere noen av de nyttige duppedittene som kan gjøre hverdagen enklere for noen og enhver fra 0 til 100 år. Forretningen har avansert raskt og hvert år er det åpnet flere butikker i Norge, Sverige og Danmark.  De har også nasjonale nettbutikker og handler med hele verden, til og med til Kina.  De er også blitt kåret til årets butikkjede. «Enklere Liv» er en butikk full av smarte og ganske ukjente produkter, alle med et felles mål; å løse hverdagsproblemer for folk flest, uavhengig av helsesituasjon, kjønn og alder.  Vi fikk demonstrert alt fra helseprodukter, utstyr for bad, kjøkken, undertøy produsert av bambus, reiseprodukter, orkanparaply, telefoner, kløpinner, til lokk som gjør at det aldri koker over.  Det var mange kommentarer underveis som «dette var virkelig genialt»!  Etter demonstrasjonen var det anledning til å bestille varer, noe mange benyttet seg av.  Erling Dittmann overtok talerstolen og startet med å deklamere «Jeg velger meg april», og fortsatte med noen refleksjoner rundt datoen 9. april, som er en skjellsettende dato i mange menneskers liv.  Til slutt leste han sine egen historie «Kveldsklemmen», en stemningsfull kjærlighetshistorie om Aslaug og Oskar fra evakueringsvåren 1940.   Etter pause med sosialt samvær, kaffe og loddsalg informerte Ellen Berit Strand om vårens tur til Halden og omvisning på Fredriksten festning 21. mai, kl. 0850 fra jernbanestasjonen i Tønsberg. Turen subsidieres av LOP og koster kr. 450,- pr person.  Påmelding innen 1. mai.  Oddbjørn Hagen informerte fra Eldrerådet.  Det er vedtatt ny kommuneplan, og alle forslag fra eldrerådet er positivt mottatt, selv om ikke alt prioriteres de første årene.  Nytt av året er åpen spørretime foran hvert bystyremøte, og vi ble oppfordret til å møte opp og benytte denne muligheten til å fokusere på eldreomsorgen i Tønsberg. Leder refererte to forslag som styret har sendt til behandling på årets Landsmøte, før hun takket for fremmøte, ønsket god påske  og håpet mange melder seg på til vårturen 21. mai.

 

Sekretær eh