Åpent møte 17. april på Presterud gård

Onsdag 17. april kl. 12.00 vil arkitekt Bente Holt Håkonsen holde foredrag på Presterud gård, Bekkestua om hvordan vi kan lage gode boliger og nærmiljøer for eldre.  Møtet arrangeres av Bærum lokallag av Landsforbundet for Offentlige Pensjonister i samarbeid med Landsforbundet for Hjerte- og Lungesyke (LHL) Bærum. Åpent for alle.

alt

Vi bør planlegge for alderdommen og mange eldre ønsker trygge boliger med fellesskap. Men hvordan gjør vi det og hvordan vil vi bo og hvor vil vi bo når vi blir eldre. Orker vi å flytte fra huset der vi har bodd med ektefelle og barn, men som nå er blitt altfor stort. Bente Holt  Håkonsen er arkitekt og arbeider i Holt Eiendom. Hun var med å planlegge torget i Bekkestua Senter og har erfaringer fra planleggingen av og livet på Kollen (seniorboliger) på Bærums Verk. Hun har sterke meninger om hvordan man planlegger og tilrettelegger nærmiljøene og boformer for de eldre.  Antall eldre øker, mange ønsker å bli boende hjemme så lenge som mulig, men da må bomiljøene tilrettelegges på de eldres premisser. Dette og mer til kan dere få del i på et hyggelig møte på Presterud gård.

Inngangspenger kr 50.- som også inkluderer også kaffe og kringle.

@