Bærum

Alle møtene holdes i  Røde Kors-huset i Sandvika kl.1200, dersom annet ikke er opplyst.

Vi har skiftet navn, og heter nå Landsforbundet for offentlige pensjonister, Bærum lokallag

Vår handlingsplan 2019 er:

 • Spre informasjon om hva LOP står for og de saker LOP arbeider med.
 • Bidra til at eldre får en trygg, aktiv og god alderdom.
 • Bedre pårørenderollen, spesielt for demente.
 • Bærum lokallag har som mål å verve flere nye medlemmer, jo flere vi blir, jo sterkere blir vi.
 • Arbeide videre for å få en bedre offentlig pensjon.
 • Arrangere flere dagsturer. Dette for å skape trivselsfaktor blant våre medlemmer.
 • Arrangere flere åpne medlemsmøter med kulturarrangementer.
 • Opprettholde god kontakt med politisk ledelse og de folkevalgte organer i kommunen.
 • Bedre pensjonsrettighetene.
 • Bedre digital opplæring for eldre.
 • Gratis tannhelse tjeneste for eldre.

TIL DEG SOM BOR I BÆRUM, OG HAR VÆRT ANSATT I DET OFFENTLIGE (STAT, FYLKE, FYLKESKOMMUNE ELLER KOMMUNE), OG ER BLITT PENSJONIST

GRASROTMIDLER

Gi din grasrotandel til Landsforbundet for offentlige pensjonister, Bærum lokallag.
Vårt lokallag er godkjent grasrotmottaker, og 7 prosent av spillerinnsatsen, ikke av premien, går til vår organisasjon.
Takk for din støtte!

BESØK OGSÅ VÅR NYE SIDE PÅ FACEBOOK: https://www.facebook.com/lopberumsforeningen

Kontakt lokallaget

Leder
Ragna Berget Jørgensen
rbergetj@online.no
tlf: 977 56 144

Aktuelt

Medlemstreff

Alle møtene holdes i Røde Kors huset, Sandvika, kl. 12.00

Styret

Styret Bærum lokallag 2018 -2020

Leder                                  

Ragna Berget Jørgensen

rbergetj@online.no

977 56 144

 

Sekretær           

Liv Sundt-Ohlsen

livsundt@online.no

906 67 445

 

Kasserer

Brit Moestue

briwmo@online.no

993 84 080

 

 Nestleder                                                                   

Helge Bostad

hebostad@online.no                                                               

951 18 340

 

Styremedlemmer

Marit Waage Kalland

gumakall@online.no

911 81 118

 

Wenche Skard

wenc-ska@online.no

482 20 850

 

Vara    

Ingrid Ek

ingridekb@gmail.com

415 66 263

 

Inger Johanne Evje

inger.evje@onlin.no

951 58 842

 

John Kjekshus

john.kjekshus@medisin.uio.no

975 95 455

 

Bjørg Irene Randahl

brandahl@online.no

975 79 482

 

Helle Britt Oppedal 
907 24 784