Protokoll fra årsmøtet 8. mars 2016

Her finner du protokollen fra vårt årsmøte der det ble besluttet at Bærumsforeningen for offentlige pensjonister slutter seg til LOP.

Vårt arbeid har initiert flere saker som er tatt opp i Bærum Eldreråd i året som er gått. Les hele protokollen her:

Dokumenter

@