Offentlige pensjonister fra Bærum på sommertur

Landsforbundet for Offentlige Pensjonister, Bærum Lokallag, hadde nylig sommertur til Linderud gård i Oslo.

Gården er en gammel storgård i bydel Bjerke med historie tilbake til middelalderen.  Den har i generasjoner tilhørt familien Mathiesen, og var på sitt største et gods som omfattet flere hundre tusen dekar skog, mange sagbruk og omtrent 350 gårder.  Gårdsbebyggelsen og hagen er i dag et fredet kulturminne.

Turdeltagerne fikk en interessant omvisning i hovedbygningen med sine kunstskatter og møbelsamlingen «De Mathiesenske Samlinger».

 

alt

15 glade medlemmer fra Landsforbundet for Offentlige Pensjonister, Bærum Lokallag, samlet utenfor Linderud gård.