Årsmelding for 2015

I perioden har det vært avholdt 10 styremøter og 8 medlemsmøter. Vi har holdt alle våre medlemsmøter på Bekkestua bibliotek, Røde Korshuset i Sandvika og i Kommunegården rom 2/3.

Les hele årsmeldingen her:

Dokumenter

@