Bli medlem i Landsforbundet for offentlige pensjonister, Bærum lokallag!

TIL DEG SOM HAR VÆRT ANSATT I DET OFFENTLIGE (STAT, FYLKE, FYLKESKOMMUNE ELLER KOMMUNE), OG ER BLITT PENSJONIST!

Foreningen ble stiftet i 1963.  LOP og Bærum lokallag er åpen for alle pensjonister som har vært ansatt i det offentlige, (stat, fylke, fylkeskommune eller kommune).  Ektefelle/samboer har også anledning til å bli medlem.

Foreningen har i dag 76 medlemmer, og vi ønsker flere velkommen til oss. LOP Bærum lokallag er partipolitisk nøytral og arbeider for å bedre pensjonistenes levekår innen forskjellige områder.

Møtene våre avholdes som regel en gang i måneden (unntatt juni, juli, august og desember), som regel i Folkets hus, Sandvika. Møtene annonseres på hjemmesiden vår og på e-post.  

På møtene våre er det som vanlig foredrag om aktuelle emner, og god underholdning. Foreningen arrangerer hvert år en tur i juni og en tur i førjulstiden, begge som dagsturer.

Kontingenten er for 2022 satt til kr. 390,-, av de går kr. 290,- til sentralkontingent og kr.100,- i lokallagskontingent.

Ønsker du ytterligere opplysningen kan du  kontakte:

• Ragna Berget Jørgensen, leder, mob. 97756144, e-post: rbergetj@online.no

• Liv Sundt-Ohlsen, sekretær, mob 90667445, e-post: livsundt@online.no 

@