Vår uttalelse angående Bærum sykehus

Bærumsforeningen for offentlige pensjonisters har sendt en uttalelse angående Bærum sykehus. Denne er oversendt styret i Helse Sør-Øst RHF og satt opp på agendaen til styremøtet 17. november underorienteringer.

Saken finner du på internett: https://www.helse-sorost.no/arrangementer/styremote-17-november-2016

Eller du kan lese brevet her:

Dokumenter

@