Medlemsmøtet 28. august 2018

Bærumsforeningen for offentlige pensjonister hadde 28. august et meget interessant og opplysende åpent medlemsmøte. Daglig leder Karin Woldseth i LOP gjennomgikk de sakene som det nå må arbeides med.

Underreguleringen er en sak som fortsatt står på kartet. Den må løses!

Hvordan kommunene tilrettelegger tilbudet for eldre pleietrengende er et viktig område som kommunene må bedre mange steder. Tilrettelegging for fysisk aktivitet for eldre både ute og inne. Små trimløyper kan være en vei å gå. Støtte til medisinske utgifter. Spesielt tannhelse men også dyre spesialbriller og batterier til sterke høreapparater burde inngå i frikortet. Opprettelse av nasjonalt eldreombud.

Vi trenger å markedsføre oss mer. Opprettelse egen Facebook side for lokallagene kan være en måte.

På bakgrunn av orienteringen og diskusjonen i etterkant vedtok BOP å sende følgende uttalelse til både Helse -og omsorgskomiteen, Stortinget, Bærum kommune ved formannskapet og til LOP. Uttalelsen kan lese HER.

Neste tema var orientering av Grete Syrdal kommunalsjef for helse og omsorg i Bærum kommune som orienterte om de mange seniorsentrenes arbeidsoppgaver og rolle fremover. Hennes billedpresentasjon blir lagt ut senere.

@