Jul - og nyttårshilsen

Kjære alle medlemmer i Landsforbundet for offentlige pensjonister, Bærum lokallag! Et nytt annerledes år er snart lagt bak oss. Sannsynligvis blir julefeiringen i år også annerledes enn hva de fleste av oss er vant til!

alt

 

Pandemien har ført til trangere økonomiske kår for mange. Kjenner du noen ensomme: Ring, det hjelper de fleste!

 ptimistisk har vi fastsatt møtedatoer for hele 2022, og vår program-komité arbeider med å finne gode og interessante programmer for våre møter.  Vårt første møte i 2022 er fastsatt til 19. januar, med foredrag av Kari Nestås om «Forfalskninger, malerkunst og kommers.»

Vi kommer selvsagt tilbake til møtevirksomheten vår når ny informasjon om corona og omikron foreligger.

LOP Bærum lokallag ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år og håper vi kan møtes snart igjen! Ta vare på hverandre!

 

 

 

Ragna Berget Jørgensen                                                    Liv Sundt-Ohlsen

Leder                                                                                                sekretær