LOP på julemarked

Bærumsforeningen for offentlige pensjonister deltok med utdeling av vår brosjyre på Sandvikas julemarked. Folk vet generelt veldig lite om vår forening, men uttrykte stor interesse for foreningens hjemmeside.

Vi kommer nok til å gjøre flere lignende fremstøt for å markedsføre vår forening.
 
alt

Styret deltok på standsarbeid!

På bilde er fra høyre: Karl Eilert Sundt-Ohlsen, Liv Sundt-Ohlsen Brit Moestue og hr. Moestue

@