Foredrag om næringslivets samfunnsansvar

Bærum lokallag av Landsforbundet for Offentlige Pensjonister arrangerer åpent møte i samarbeid med Landsforbundet for Hjerte og Lungesyke (LHL) Bærum onsdag 26. april kl. 12.00 på Presterud gård, Gl. Ringeriksvei 49 på Bekkestua.

alt

Foredragsholder er tidligere ambassadør Janis Bjørn Kanavin som tar utgangspunkt i at norsk næringsliv har stor internasjonal kontaktflate og arbeider i svært forskjellige land som på mange felt har andre kulturtradisjoner enn Norge.  På denne bakgrunn reiser han spørsmålet om når dette kan bli et problem.  Foredragsholderen har lang fartstid i utenrikstjenesten som ambassadør og som seniorrådgiver i Utenriksdepartementet og vil dele sine erfaringer og synspunkter med tilhørerne.

Medlemmer har gratis adgang, mens andre må betale kr. 50. Kaffe og kake er inkludert.

 

 

@