Jul - og nyttårshilsen

Året 2018 er på hell og 2019 kommer med nye utfordringer! Ser vi oss tilbake, har vi hatt mange gode og interessante medlemsmøter i 2018. For det første har medlemmene knyttet kontakt med hverandre og blitt bedre kjent. For det andre har vi hatt mange gode og nyttige foredrag og informasjonsmøter. Flere møter har vært åpne for alle, også ikke medlemmer. På møtene har det vært livlige diskusjoner og meningsutvekslinger.

@