Mange spennede møter og temaer på dagsorden dette året

Bærumsforeningen har hatt mange interessante aktivitetene dette året. Her kan du se en oversikt over våre møter hittil i år.

Årets kommende møter finner du under spalten «medlemstreff» nederst på nettsiden vår.

 

26. januar: Allmøte, orientering om pensjonen. Allsang ved Egil og Genek.

23. februar: Skuespiller og teaterhistoriker Sissel Marie Nilsen kåserte om sin far, teatersjef Jacob Nilsen og om teatrenes kamp. Og om Ibsen i Roma.

8. mars: Før ordinære årsmøtesaker orienterte kommuneoverlege Frans Leonard Nilsen om Folkehelsearbeidet i Bærum kommune, da under mottoet «Sammen skaper vi fremtiden- Mangfold – Raushet- Bærekraft». Meldingen prioriterer frisk liv, fysisk aktivitet, psykisk helse og rus, skader og ulykker». Han siterte til slutt Peter F. Hjort: «God helse har den som har evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg livets uungåelige vanskeligheter» . Årsmøtevedtak:  BOP melder seg inn i hovedorganisasjonen LOP, som etter årsmøtets mening gir store medlemsfordeler.

 26. april: Åpent møte hvorTor Strand orienterte om sitt utenrikspolitiske arbeid gjennom mange år.

31. mai:  Sommertur til Tanum kirke.  Med guidet omvisning. Se egen omtale.

30.08.16: Tur til Stortinget med omvisning.

Stortingsrepresentant Sverre Myrli Akershus AP tok imot. Myrli holdt en glimrende og engasjerende orientering. Deltakerne satte stor pris på en informativ og lærerik omvisning. Populært var det også at Akershus AP spanderte lunsj på deltakerne.

@