Årsmelding for 2020

Året 2020 har vært et unntaksår, hvor coronaen har bestemt det meste. Vi har måttet avlyse eller utsette de fleste planlagt møter etter mars 2020. Vi håper at coronaen snart gir seg og vi kan ha fysiske møter igjen.  

Vi har hatt fem styremøter og fire arbeidsutvalgsmøter i 2020. Hele årsmeldingen kan du lese HER. 

@