Medlemsmøtet 25. mai: Naturlige klimavariasjoner - professor Jan-Erik Solheim

Ifølge politiske vedtak styres planeten Jorden mot en menneskeskapt klimakatastrofe på grunn av utslipp av fossilt CO2. Ikke alle forskere er enige i dette. Noen forskere mener at det er viktig å finne ut hvordan klimaet utvikler seg uten menneskelig påvirkning – før vi postulerer at menneskelige utslipp forandrer klimaet.

Jan-Erik Solheim er professor i astrofysikk fra Universitet i Tromsø og medlem av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd. Han forsker på sammenhengen mellom Planeter, sol, måne og jordas klima og har redigert Klimarealistenes hefte «Naturen styrer klima».

Se plakat for møtet HER.

@