Uttalelse fra LOP Bærums lokallagsmøte 29. september

Landsforbundet for offentlige pensjonister Bærum lokallag vedtok på sitt møte 29.09.21 en uttalelse som du kan lese her.

UTTALSELSE:

Parkeringsforholdene ved Bærum sykehus er svært vanskelig for alle, spesielt for eldre.

Landsforbundet for offentlige pensjonister, Bærum lokallag ber om at parkeringen forenkles ved å bruke Autopass- systemet som de fleste i dag har tilgjengelig.

@