Årsmelding for 2017

Årsmøtet 2018 ble avholdt 31. januar. Årsmeldingen for 2017 ble opplest og godkjent i dette møte.

Her kan du lese årsmeldingen for 2017:

Dokumenter

@