Indre Østfold

Indre Østfold lokallag av Landslaget for offentlige pensjonister (LOP-IØ lokallag) ble stiftet i 1995 og favner offentlige pensjonister/trygdede og deres ektefeller/samboere fra alle kommunene i Indre Østfold.

Onsdag 22.5. avholdt LOP Indre Østfold ekstraordinært årsmøte. Det har ikke lyktes å få ny leder, men avstemming i siste årsmøte viste klar motvilje mot å legge ned foreningen. Styret har derfor besluttet å drive videre formelt, men de har ikke kapasitet til å organisere møter. LOP lokallag Indre Østfold legges derfor i dvale inntil videre. Så snart det lykkes å få leder/ledere, kan aktiviteten gjenopptas. Alle medlemmer  må hjelpe valgkomiteen med å finne leder!

Landslaget for offentlige pensjonister (LOP), stiftet i 1939, er talerør for offentlige pensjonister gjennom å

  • delta i drøftinger med myndighetene om pensjonsoppgjøret,
  • delta i drøftinger med statsråd og regjeringens representanter om det årlige statsbudsjett,
  • være høringsinstans for departementene og pådriver overfor Stortinget,
  • tale pensjonistenes sak overfor de sentrale myndigheter,
  • være informant og rådgiver i saker som angår pensjonistene,
  • være pådriver, sentralt og lokalt, i arbeidet for en bedre eldreomsorg, større trygghet, økt respekt og verdighet for eldre,
  • etablere kontakt og møteplasser, initiere lokale aktiviteter og turer i inn- og utland,
  • utgi medlemsbladet Vi i LOP som sendes alle medlemmene gratis,
  • bruke nettsiden www.lop.no i påvirknings- og informasjonsarbeidet,
  • være partipolitisk uavhengig i all virksomhet.

Her finner du innmeldingsskjema til vårt lokallag

Kontakt lokallaget

Leder: Åshild Tangen

Aktuelt

Arkiv

Medlemstreff

Onsdag 22.5. avholdt LOP Indre Østfold ekstraordinært årsmøte. Det har ikke lyktes å få ny leder, men avstemming i siste årsmøte viste klar motvilje mot å legge ned foreningen. Styret har derfor besluttet å drive videre formelt, men de har ikke kapasitet til å organisere møter. LOP lokallag Indre Østfold legges derfor i dvale inntil videre. Så snart det lykkes å få leder/ledere, kan aktiviteten gjenopptas. Alle medlemmer  må hjelpe valgkomiteen med å finne leder!

Styret

alt

Fra venstre Erling Hogstad, kasserer, Gunvor Havnaas, styremedlem, Åshild Tangen, leder, Berit Jaavall, varamedlem, Jorunn Duserud, nestleder, May Lisbeth Hysestad, varamedlem. Erik Hageler, styremedlem, var ikke tilstede.

Indre Østfold Lokallags styre 2023

Leder

Åshild Tangen
tlf: 917 05 611
E-post:ashildtangen@gmail.com

Nestleder

Jorunn Duserud 
tlf: 400 63 163
E-post: duserud@hotmail.com

Kasserer

Erling Hogstad
tlf:91655359
E-post:erhogs@gmail.com                                                                    

Styremedlemmer

Erik Hageler
tlf: 93055286             
erik@hageler@gmail.com

May-Lisbeth Hellén Dingtorp Hysestad
tlf: 92258141      
hanshyse@online.no

Varamedlemmer

Berit Jaavall
tlf: 92248184
beritjaavall@gmail.com 

Gunvor Havnaas           
tlf: 92260873       
gunvor.havnaas@hotmail.com

@