Indre Østfold

Indre Østfold lokallag av Landslaget for offentlige pensjonister (LOP-IØ lokallag) ble stiftet i 1995 og favner offentlige pensjonister/trygdede og deres ektefeller/samboere fra alle kommunene i Indre Østfold.

Landslaget for offentlige pensjonister (LOP), stiftet i 1939, er talerør for offentlige pensjonister gjennom å

 • delta i drøftinger med myndighetene om pensjonsoppgjøret,
 • delta i drøftinger med statsråd og regjeringens representanter om det årlige statsbudsjett,
 • være høringsinstans for departementene og pådriver overfor Stortinget,
 • tale pensjonistenes sak overfor de sentrale myndigheter,
 • være informant og rådgiver i saker som angår pensjonistene,
 • være pådriver, sentralt og lokalt, i arbeidet for en bedre eldreomsorg, større trygghet, økt respekt og verdighet for eldre,
 • etablere kontakt og møteplasser, initiere lokale aktiviteter og turer i inn- og utland,
 • utgi medlemsbladet Vi i LOP som sendes alle medlemmene gratis,
 • bruke nettsiden www.lop.no i påvirknings- og informasjonsarbeidet,
 • være partipolitisk uavhengig i all virksomhet.

Her finner du innmeldingsskjema til vårt lokallag

Kontakt lokallaget

Leder: Åshild Tangen

Aktuelt

 • Vi starter opp igjen 30. september

  Indre Østfold lokallag av LOP starter opp igjen med medlemsmøte onsdag 30. september, som vanlig på Filadelfiakirkens Café Opsahl i Mysen fra klokken 12:00. Alle medlemmer, pluss andre interesserte, er hjertelig velkommen! Som vanlig blir det blir det to foredrag, utlodning, sosialt samvær, samt bevertning med smørbrød, kaffe og hjemmebakte kaker. Forskjellen fra tidligere er selvsagt at vi nå tar smittevernhensyn, både når det gjelder antall, avstand og matservering.

  Les mer om Vi starter opp igjen 30. september
 • Møte om aktivitet for eldre

  Eldre bør være i aktivitet. Fysisk aktivitet hjelper til med å opprettholde helsa, både fysisk og mentalt. Dette fortalte Nina Kjoshagen på LOPs møte i februar. Nina er daglig leder Family Sports Club på Mysen. Mange av LOPs medlemmer er aktive medlemmer der. LOP er som kjent pensjonistforening for dem som har vært ansatt i det offentlige. Drøyt 5o medlemmer og andre kom til møtet, men mennene var i markant mindreall.

  Les mer om Møte om aktivitet for eldre
 • Referat fra medlemsmøtet 25. august 2019

  Sesongen er i gang igjen i Landsforbundet for offentlige pensjonister i Indre Østfold. Det første møtet var 25.09., og ca. 40 personer, i hovedsak medlemmer, fant veien til Filadelfiakirken på Mysen.

  Les mer om Referat fra medlemsmøtet 25. august 2019
 • Seniorkafé og lunsjforestilling

  I samarbeid med Eidsberg kommune og Den kulturelle spaserstokken var LOP Indre Østfold 10. april medarrangør for Seniorkafé og lunsjforestilling på Kulturhuset i Mysen. Vi stod for serveringen - satte ut bord og stoler, kokte kaffe, stekte vafler og stod for salget.

  Les mer om Seniorkafé og lunsjforestilling

Arkiv

Medlemstreff

 

NB! NYTT MØTESTED!                                                                                  
MØTENE HOLDES I MYSEN FILADELIFIAKIRKES KAFETERIA                 

Løvetannvein 1, avkjøring fra Smedgata. (Nabobygget er til Rema)                                                         

I tillegg til aktuelle LOP-saker, tilbys foredrag/kåserier innen aktuelle tema. Det informeres om lokale og sentrale saker av betydning. Sosialt samvær med bevertning er en selvfølge.

Egenbetaling på møtene er kr 50.

Styret

Indre Østfold Lokallags styre 2019

Leder

Åshild Tangen
tlf: 917 05 611
E-post:ashildtangen@gmail.com

Nestleder

Bjørg Bodahl Spedstad 
tlf: 986 70 134    
E-post: bjorgbo@hotmail.com   

Kasserer

Erling Hogstad
tlf:91655359
E-post:erhogs@gmail.com                                                                    

Styremedlemmer

Erik Hageler
tlf: 93055286             
erik@hageler@gmail.com

May-Lisbeth Hellén Dingtorp Hysestad
tlf: 92258141      
hanshyse@online.no

Varamedlemmer

Karin Haug
tlf: 41514723
karin.haug@icloud.com

Gunvor Havnaas           
tlf: 92260873       
gunvor.havnaas@hotmail.com