Referat fra medlemsmøtet 10. oktober

Møtet 10. oktober hadde to temaer. Salen var full, som vanlig, og innleggene vakte interesse. Først ut var Lily Bandehy (69) fra Iran. Hun har bodd i Norge siden 1988 og er en aktiv skribent, skriver blogger, artikler og bøker. Hun ga en interessant og engasjerende oversikt over sitt liv.

Bandehy ble født i en liten landsby vest for Teheran. Hennes far var analfabet og bonde, og hadde stor innflytelse i sin landsby. Bandehy utdannet seg i første omgang til lærer. Dette var i sjah-tiden, og til tross for de negative sider ved regimet levde man et relativt fritt liv kulturelt, omtrent som folk i Vesten. Annerledes ble det da revolusjonen kom i 1979. Landet ble deretter styrt etter sharia-lover. Dette fant Bandehy å være ganske begrensende for sitt liv og sin virksomhet. Hun ble blant annet fengslet for å trosse hijab-påbudet. I 1988 reiste hun til Norge med sin familie, med intensjon om å leve på norsk måte. Lily og mannen skilte lag på asylmottaket der de bodde. Blant hennes barn er Tooji Keshtkar, som vant den norske Grand Prix-finalen i 2012. Lily utdannet seg etterhvert til psykiatrisk sykepleier.

alt

Etter pausen LOPs daglige leder Karin Woldseth. Hun sitter alene på sitt kontor i Oslo og synes det er fint å besøke lokalforeningene. Woldseth bemerket at Indre Østfold lokalavdeling har fått til en god medlemsøkning. Og at lokalforeningen er representert i 2 av LOPs 4 utvalg, i Helse -og omsorgsutvalget og i Turutvalget. Hun sender ut en mandagsmail hver uke. LOP har forhandlingsrett i forhold til regjering og storting.  Foreløpig har forhandlingene ikke ført til endring i underreguleringen av pensjonen. Men vi håper fortsatt.

 

Erik Hageler

@