Referat fra styremøte 1.9.2016

Her kan du lese referatet fra vårt siste styremøte.

Indre Østfold LOP. Styremøte hos Karin Haug 1.9.2016

Tilstede: Karin Haug og Bjørg B. Spedstad, Kolbjørn Kinnerød, Randi Frankrig

Forfall: Inger F Trømborg, Erik Hageler, Inger E.Solheim.

Sak 28/16 Plan for verving. Skriv fra Paal Borsheim (hovedansvarlig for verving LOP)                          

Vedtak: Fra sentralt hold savner vi flere forslag til tiltak som kan gjøre LOP kjent. Gjeldene plan for lokallaget. Indre Østfold lokallag mener vi fremmer verving ved å foredrag om aktuelle emner. Minst en gang pr.år har vi kjente foredragsholdere. Vi bruker lokalavisen aktivt. LOP innlegg i Face Book deles. 19 nye medlemmer hittil i 2016.  Viser for øvrig til vårt innspill til saken som er sendt til PB tidligere. Dette sendes som tilbakemelding til PB.

 

Sak 29/2016 Oppgavefordeling ibf med møtet 6.september:

Karin og Inger T gjør innkjøpene som ellers. Karin, Bjørg og Inger E. baker. (Karin baker glutenfritt). Bjørg og Karin spanderer gevinster. Randi kjøper 4 rosebuketter/gevinster. Randi kjøper en flaske vin til foredragsholderen. Erik har ordnet sang til allsang som Randi mangfoldiggjør. Erik underholder etter pausen. Forfall 6.september: Kolbjørn Kinnerød. Vi møter som vanlig kl. 10.30.

 

Sak 30/2016 Eventuelt.                                                                                                                                       

30/A Informasjon: Regnskapsrapport. Medlemsliste. Søknaden om kulturmidler har gitt resultat, laget har mottatt kr. 3.634.- fra Eidsberg kommune. Randi har søkt Askim &Spydeberg sparebank om sponsing av annonsen til møte 4.oktober, samt spurt om det er mulig å få noen gevinster.

30/B: Temaer 1.halvår 2017.Vi bør begynne å tenke på aktuelle temaer. Forslag sendes Randi. Behandling av møtedatoer og temaer behandles på et styremøte senere i år. Randi oversender liste over benyttede temaer og listen vi har med aktuelle temaer.

30/C Utsettelse av sak om fordeling av arbeidsoppgaver gjeldene møtet 4.oktober. Grunnet 3 forfall til dagens møte.Altså blir det et styremøte 6.september etter medlemsmøtet.

30/D Takkekort. Vi har mottatt takkekort fra Susanne og Kolbjørn.

Vedtak:                                                                                                                                                                                                           Sakene tas til orientering.

 

Ref.

Randi Frankrig

@