Referat fra årsmøtet med foredrag av Yngve Håkonsen

Indre Østfold lokallag av LOP, Landsforbundet for offentlige pensjonister, hadde møte onsdag 23.2.

Møtet startet  med årsmøte. Det nye styret består av Åshild Tangen, leder, Jorun Duserud, nestleder, Erling Hogstad, kasserer og styremedlemmer Erik Hageler og Gunvor Havnaas. Vararepresentanter er May Lisbeth Hysestad og Berit Jaavall. Bjørg Bodahl Spestad stilte ikke til gjenvalg og ble takket for mangeårig og god innsats for laget, de siste årene som nestleder.

alt

Det nye styret. Erik Hageler var ikke tilstede.

Vi hadde fått besøk av tidligere LO leder Yngve Hågensen, og etter pausen fortalte han levende og manusfritt om sitt mangeårige liv og virke. Han fortalte om en barndom på ulike barnehjem og en ungdomstid i Halden. Der ble han engasjert i fotball og i fagforeningen på Saugbruk, der han jobba. Han pekte på all læring en får gjennom verv i foreninger, ansvar, organisering, styring av penger. Frivilligheten er Norges grunnplanke, sa han, og roste foreninger som vår for å skape viktige sosiale møteplasser.

alt

Yngvar Hågensen

I 1899 var Norge Europas nest fattigste land, hundre år senere ble vi kåret til verdens beste land å bo i. Med dette utgangspunktet dro han linjer gjennom 1900-tallet og ga årsaker til dagens velferdssamfunn. Konflikter og streiker, ikke minst Menstad-streiken i 1935, førte til et samarbeid mellom  arbeidsgivere, arbeidstakerorganisasjoner og myndigheter, og grunnlaget for tre parts samarbeidet, det som kalles den norske modellen, ble lagt. Allerede på tretti-tallet kom så lov om ledighetstrygd og alderstrygd. Han poengterte de tre sentrale oppgavene etter krigen, arbeid, med statlige industriarbeidsplasser, bolig, med opprettelsen av husbanken i 1946 og utdanning, med opprettelse av statens lånekasse i 1947. Flere reformer ble også nevnt, noen i hans tid, noen senere. Hågensen avsluttet med noen refleksjoner om dagens utfordringer, og sa at hver tid har sine problemer og må finne sine måter å løse dem på. Likevel understreket han at treparts-samarbeidet fortsatt er en forutsetning for å bygge tillit.

Vi takker Hågensen for et fengende foredrag og alle frammøtte for trivelig samvær. Vel møtt til nye sosiale sammenkomster og spennende foredrag i mars og april.

 

Åshild Tangen
Leder

@