Erfaringer fra 30 år i kriminalomsorgen

Indre Østfold avdeling av Landsforeningen for offentlige pensjonister, LOP, har hatt besøk av fengselsleder Are Høidal. Han var invitert til foreningens første høstmøte 10. september. Høidal er født og oppvokst på Mysen, og bor fortsatt her.

Høidal er jurist og har jobbet 30 år i kriminalomsorgen. Hans nåværende stilling er fengselsleder i det nye og svært moderne Halden fengsel, og også assisterende direktør i Region Øst. Han har mottatt Kongens fortjenstmedaljere i sølv for sin innsats.

Are Høidal delte sin framstilling i to. Først fortalte han om sitt jusstudium og planer om å bli politimann. Det ble han ikke på grunn av litt for dårlig syn. Han ble politijurist, startet i fengselsvesenet og hadde først en karriere der i ca. 20 år, der arbeidsstedet i hovedsak var i lokalene til det som i dag er Oslo fengsel. Der var gamle bygninger og en gammel fengselskultur, slik at mye av tiden ble preget av uro og problemer, med Dagsrevyinnslag som fokuserte på det negative. Også dette fengslet utviklet arbeidsformer som fokuserte på  rehabilitering i tillegg til soning av straff, i en prosess der de ansatte endret sin rolle fra vokter til omsorgsarbeider.

Etter en smakfull lunsjpause kom vi til nåtidens Halden fengsel som fikk sin grunnsten nedlagt i 2008 og ble åpnet 8.4.2010 av Kongen, det første fengslet åpnet av en konge. Dette fengslet er moderne i både ytre utforming og innhold. Høidal sa at det har vært en glede å arbeide der fra dag 1. . Den første jobben Høidal hadde her var å rekruttere ansatte. Når man kommer dit, vil man finne at inntrykket av fengsel er dempet Det sitter ingen gammel fengselskultur i veggene. Det er fortsatt et fengsel, der straffen er frihetsberøvelse, men det er humane indre forhold og kunnskapsbasert kriminalomsorg der poenget også er å forberede de innsatte på et kriminalitetsfritt liv etter soningen. Nå skal vellykketheten evalueres, og det blir også en eksamen for ham selv, mener Høidal. Det er svært lite eller ingen uro i fengslet som kan sammenlignes med det Høidal opplevde tidligere. Det er kulturtilbud, kirke, et uteområde med noe skog som er bevart.

Are Høidal ga en bokstavelig talt fengslende og interessant framstilling som brakte oss som hørte på ny innsikt i hva et moderne fengsel kan være. Og mannen som presenterte det hele bor midt iblant oss. Landsforeningen for offentlige pensjonister satser på å ha allsidig og interessant program på sine møter. Dette var ikke noe unntak. Det ligger mye utfyllende informasjon om Halden fengsel på nettet, vel verd å se mer på.

@