Referat fra medlemsmøte 18. september 2014

Det var 43 personer til stede på møtet + 2 foredragsholdere. Leder ønsket velkommen til møte og fortalte om dagens agenda. Temaene i dag var 1814 – 2014 med lokalt blikk og norsk identitet i dag.

Og Indre Østfold Helsehus.

Det ble gitt informasjon om:

Trafikkurset som avvikles den 8. 15. og 22. oktober.

Stedet er klasserommet i 1.etg.på Kulturtorget i Mysen(Gamle Mysen Skole)

Nye brosjyrer.

Stand på OBS i august.

Deltakelse i diaglogmøte den 23.9.14 i Eidsberg kommune vedrørende Kommuneplan for kultur, idrett og friluftsliv.

Antall medlemmer er pr. nå 81

Leder har vært i kontakt med ordfører Erik Unås ifb med at vi fra vårt lokallag ikke er tatt med i det videre arbeid med Bolig sosial handlingsplan for Eidsberg. Pensjonistforeningen er med via eldrerådet og også utover det slik det sto å lese i lokalavisen. Han var enig i at det var underlig, men vi har ikke hørt noe etter det. Han kontaktes på nytt.

Julemøte blir på Bamsrudlåven 4.desember. Invitasjoner blir sendt til medlemmene.

Prest Dag Mysen ga oss viten om viktige hendelser i perioden 1814 – 2014. Historien ble fortalt på en glimrende måte.

Han kom også innpå viktigheten at vi må ”finne oss sjøl på nytt i en ny verden”. Det gjelder samfunnet som blir stadig mer nettbaserte. Etiske verdier og refleksjoner, Økonomiske metoder og aksepter. Miljø og klima hensyn. Det er behov for noen felles lover og regler i vår verden for at det videre kan eksitere et sivilisert globalt samfunn.

Etter foredraget var det tid for snitter, kaker og kaffe samt loddsalg. På loddsalget kom det inn kr.------

Neste tema var Helsehuset Indre Østfold Medisinske kompetansesenter, ved styreleder/ fylkeslege Petter Schou.

Her fikk vi sykehusenes historie i Indre Østfold. Deretter fortalte han om Helsehuset i dag, og om planer videre.

Helsehuset drives av Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Spydeberg, Skiptvet og Trøgstad. Det inneholder Legevakt, døgntilbud, samfunnsmedisin.

Avdelingen for døgnplasser er bemannet med lege og sykepleiere som er faglig meget dyktige. Plassene benyttes som en mellomstasjon mellom sykehus og hjemmet. Og for opphold som hindrer sykehusinnleggelser. Indre Østfold Dersom det er ventetid over en time på legevakta blir avdelingens lege tilkalt. Avdelingen har 9 senger og er godt benyttet. Prisen pr. døgn er langt lavere her enn hva kommune må betale dersom en pasient blir liggende ”ferdigbehandlet” på sykehus.

Det er også et ønske og et håp om at kommunene kan etablere en felles Frisk livs avdeling, en palliativ enhet og en rehabiliterings enhet. Dette er områder som krever fagpersoner innen feltene. Noe som de enkelte kommunen trolig vil ha vanskeligheter med og etabler hver for seg.

Dette er viktige områder. Dagens brukere stiller krav til tilbud og tjenester.

I dag fikk vi to nye medlemmer og en tredje vil sende oss innmelding. Dette er bra !

Dag-Mysen.jpeg
Peter-Schou.jpeg
@