Referat fra medlemsmøtet 27. februar 2019

LOP hadde sitt første medlemsmøte for året i Filadelfiakirken på Mysen 27. februar. Mellom 60 og 70 personer møtte fram.

Møtet startet med den oppmuntrende allsangen «Soltrall» av Alf Prøysen. Deretter holdt virksomhetsleder Jan-Erik Eide ved Edwin Ruuds Omsorggsenter et spennende foredrag om arbeidet som pågår i disse dager med å planlegge pleie- og omsorgstjenester i den nye Indre Østfold kommune fra 01.01.20.  Eldrebølgen har truffet Eidsberg tidligere enn ventet, og det vises bl.a. ved den voldsomme økningen i antallet eldre som trenger sykehjemsplass i kommunen. Og det gjelder sikkert de andre delene av storkommunen også.

Som eksempel på organisering kan nevnes at et felles pleie og omsorgssenter skal koordinere sykehjemstjenestene i de fem nåværende kommunene som Indre Østfold kommune omfatter. Det samme gjelder hjemmebaserte tjenester (hjemmesykepleien). Et tredje område er behandling og mestring.

I tillegg til de kommunale tjenestene har vi Sykehuset Østfold som bl.a. omfatter  barne- og  ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri og sosialmedisin. Andre viktige fagområder er lindrende behandling ved livets slutt, kreftomsorg, demenssykdom og rehabilitering og friskliv, Det arbeides i forhold til en kvalitetsreform for eldre under mottoet «Leve hele livet». Som tilhørere til det svært informative foredraget fikk vi en forventning om gode og koordinerte tjenester i Indre Østfold kommune.

Det ble holdt årsmøte, og Åshild Tangen ble valgt til ny leder etter Randi Frankrig. Året 2019 vil bringe flere gode møter og sammenkomster for alle offentlige pensjonister i vårt distrikt.

Erik Hageler

@