Referat fra årsmøte/medlemsmøte i Indre Østfold LOP 8. februar 2023

Indre Østfold lokallag av LOP avholdt årsmøte 8.2.23. Hele styret ble gjenvalgt og består av Åshild Tangen, leder, Jorunn Duserud, nestleder, Erling Hogstad, kasserer og Erik Hageler og Gunvor Havnaas, styremedlemmer.

Etter årsmøtet var det god pause med bevertning, og for først gang opplevde vi at det ble for lite kaker. Det var uventet, men hyggelig at møtet trakk så mange som nær 60 tilhørere. Mange var kanskje kommet for å høre på en av bygdas store sønner, Gjermund Stenberg Eriksen, som fortalte levende og engasjert om sitt arbeid som manusforfatter og produsent av TV-serier. Han var ansvarlig for seriene Mammon og Øyevitne, og nå er han i gang med Furia. Han fikk fram hvordan det å skrive manus til serier skiller seg fra romaner og film, og vi ble tatt med inn i ‘skriverommet’, der det drives ‘brainstorming’ før episodene lages ferdig. Han fokuserte også på hvor vanskelig det kan være for en fra et mindre sted, uten nettverk i de rette miljøer, å komme fram. Vår lokale ‘underdog’, som han beskrev det, har likevel lyktes, etter mange år i usikkerhet. Han legger heller ikke skjul på sin politiske interesse, ikke minst for amerikansk politikk, og har podcast blant annet om dette.

Vi ble også servert en overraskelse i form av en stor og høytklingende sekkepipespiller, Nicolai Huse. Han finner du til daglig som bibliotekar på Deichmanske bibliotek i Oslo, men han har også utdanning og ferdigheter med dette skotske instrumenentet. Jubelen og applausen sto høyt da han spilte foredragsholderen både inn og ut i kilt og til tonene av en skotsk marsj.

Som dette møtet viser, er vi en forening med stort spenn. Vi prøver å forene det sosiale med god underholdning og kvalitetskultur. Marsmøtet vil dreie seg om bunad og bunadsbruk og deretter om turer som beskrives i Svein Syversens nyeste bok. Følg oss på Facebook og velkommen på våre møter.

alt

alt

@