Referat fra medlemsmøte og årsmøte

Her finner du referat fra medlemsmøte og årsmøte i Indre Østfold lokallag av Landslaget for offentlige pensjonister 24.februar 2016.

Medlemsmøtet.

Møte var i hovedsak tilegnet foredraget med Audun Myskja. Det er skrevet referat fra foredraget. Vi hadde besøk av Lillian Saxegaard fra Sentralstyret som informerte fra LOP sentralt. Det ble informert om LOPs turer til Roma og Skottland med utdeling av informative brosjyrer. Brosjyrer med informasjon om kurstilbud fra Melsomvik ble også delt ut.                                                                                                               

Leder ga informasjon om første halvårs program. Neste medlemsmøte blir tirsdag 12. april. En representant fra firmaet Beder Liv kommer for å presentere Bedre Livs smarte helseprodukter. Daglig leder ved Mysebu Mottak - Magnus Nicolaisen kommer for å informere om mottaket. Tirsdag 10.mai blir det bedriftsbesøk på Nortura Herland. I juni vurdere styret å tilby en dagstur i juni på Dalslandkanal. Vi avventer tilbud fra turbusselskaper.

Årsmøtet 2016.

I årsmeldingen fremkommer det at laget hadde mange interessante temaer på møtene i 2015 som: Polititjenestene i Indre Østfold, ved politioverbetjent Jørn Solheim. Kosthold for seniorer, ved ernæringsfysiolog Irene Teigen Paulsen. Medikamenter - riktig bruk. Om apotektjenester med mer, ved farmasøyt Agnes Duserud. Halden fengsel og Kriminalomsorgen ved leder Halden fengsel Are Høydal. «Svalene» ved Laila Frøyseth. På førjulsmøte / lagets 20årsjubileumet i november var fikk vi se film og høre fortelling fra julemarked i Jerusalem ved Berit Johannsson og underholdning ved Gunnar GP Pedersen. Medlemsutviklingen og fremmøte på møtene er god. Høsten 2015 ble det arrangert kurs i bruk av Ipad i samarbeide med Ungdomsbedriften You Learn på Mysen videregående skole. Kurset var populært og hadde mange deltakere.

Fra vårt lag er Inger Trømborg medlem i LOPs sentrale turkomité. Randi Frankrig er med i redaksjonsrådet for medlemsbladet «Vi i LOP» og i Media utvalget.

For perioden 2015 – 2019 er Åshild Hvammer Tangen valgt som lagets representant i Askim kommunes eldreråd, med Tore Aschim som personlig vararepresentant. Randi Frankrig er valgt som lagets representant i Eidsberg kommunes eldreråd, med Inger Trømborg som personlig vararepresentant.

Styret for 2016 består av: Leder: Randi Frankrig. Nestleder: Karin Haug.  Kasserer: Inger F. Trømborg.    Styremedlemmer: Erik Hageler og Bjørg Bodahl Spedstad. Varamedlemmer: Inger Elise Solheim og Kolbjørn Kinnerød.   

Ref.

Randi Frankrig

@