Møte om aktivitet for eldre

Eldre bør være i aktivitet. Fysisk aktivitet hjelper til med å opprettholde helsa, både fysisk og mentalt. Dette fortalte Nina Kjoshagen på LOPs møte i februar. Nina er daglig leder Family Sports Club på Mysen. Mange av LOPs medlemmer er aktive medlemmer der. LOP er som kjent pensjonistforening for dem som har vært ansatt i det offentlige. Drøyt 5o medlemmer og andre kom til møtet, men mennene var i markant mindreall.

Møtet begynte med en god sang for anledningen, nemlig «Vi vandrer med freidig mot» av selveste Henrik Ibsen. Så fikk vi en liten film om gymnastikk som var sendt på NRK i forrige århundre. Forsamlingen reiste seg og deltok i øvelsene med stor entusiasme. Kjoshagen trakk fram alle hverdagens aktiviteter som kan være med på å opprettholde og styrke helsen. Det er også inspirerende å supplere med et par dager eller mer i uka på Family eller andre treningssentre, som alle har gode tilbud for vår aldersgruppe.  Etter foredraget, som falt i god jord, fikk vi noen ord fra tidligere leder, Randi Frankrig, som fortalte endasjert om sine verv i eldrerådet og i Lops helseutvalg. Deretter ble det lunsj, og så årsmøte i LOP.

Det ble ikke store utskiftninger i styret, men Karin Haug valgte å trekke seg etter mange års innsats for foreningen, og ble takket av med pene ord, blomster og en liten overraskelse. I hennes sted ble valgt Berit Jaavall. Åshild Tangen ble gjenvalgt som leder, Bjørg Bodahl Spestad er nestleder, Erling Hogstad kasserer og for øvrig er Erik Hageler, May Lisbeth Hysestad styremedlemmer og Gunvor Havnaas og Berit Jaavall vararepresentanter.

Leder viste til Lops hjemmeside og facebookside, der en kan finne mer informasjon om aktivitetene.

alt

alt

alt

alt

alt