En «svale» reiser tur/retur Mysen-Lima

«Svalen» heter Laila Frøyset.  Hun bor i Mysen og har i løpet av de siste 50 årene reist et høyt antall turer til Lima for å bistå ungdom fra fattige kår i deres utdannelse. Laila Frøyset er medlem av Indre Østfold Lokallag av LOP – Landslaget for offentlige pensjonister

"Svalen» heter Laila Frøyset.  Hun bor i Mysen og har i løpet av de siste 50 årene reist et høyt antall turer til Lima for å bistå ungdom fra fattige kår i deres utdannelse. Laila Frøyset er medlem av Indre Østfold Lokallag av LOP – Landslaget for offentlige pensjonister. Laget hadde møte 28. mai, og det var Laila som hadde ordet denne gang. På en engasjerende måte fortalte hun om virksomheten ved yrkesskolen Cristiania, et opplæringsted for unge jenter i slummen i Perus hovedstad. Skolen støttes av organisasjonen «Svalene», en liten hjelpeorganisasjon i Norge som har sprunget ut av Emmaus-bevegelsen, stiftet av den katolske presten Abbé Pierre. Laila startet som volontør ved skolen for drøyt 50 år siden. De unge jentene som og vokser opp i fattigste kår i Limas papp- og bølgeblikkpregede bydeler får opplæring ved skolen og dermed sjanse til å etablere et verdig liv. Laila er pensjonert helsesøster, og kan nå i pensjonsalder fortsatt ta i bruk alle sine kunnskaper og ferdigheter under sine besøk ved skolen.  

altjavascript:void(0)      

Det er langt å reise til Peru, men Laila fortalte om den fantastiske mottagelsen hun og andre utsendinger fra Svalene alltid får, noe som til overmål gjør bryet verd. . Latinamerikansk livsglede og generøsitet blomstrer til fulle, noe som  Laila og Marthe Kvarteig Ibañez, den norske lederen av Svalene, fikk oppleve da de nylig deltok på 50-årsjubileet. Men man kan oppleve mindre hyggelige ting i storbyen, og under juleturen ble Marthe ranet av en drosjesjåfør i ledtog med andre banditter, slik at Laila måtte trå til med sine midler for å lose dem igjennom turen. Laila har ikke sluttet å reise, men en tur vil jo bli den siste, og kontinuiteten er sikret ved at både Lailas og Marthes døtre er med i virksomheten.

Lailas beretning engasjerte, og publikum kan være oppmerksom på årlige basarer på Røde Kors-huset i Mysen, til inntekt for prosjektet.  Man kan bli fadder og yte faste bidrag, eller kanskje sende et mindre engangsbeløp i året, alt hjelper, og Laila formidler kontakt.

På dagsorden sto også en orientering om rimelig langweekendturer til Valdres høyfjellshotell i september. Interesserte kan ta kontakt med LOPs leder Randi Frankrig eller kasserer Inger Trømborg, begge i Mysen.

Pensjonister i vår region som har arbeidet i offentlig tjeneste og ennå ikke er medlem av LOP kan her finne et forum som er både nyttig, interessant og hyggelig.

alt

@