Hanne Kristin Rohdes besøk hos oss

Den kjente politikvinnen og forfatteren Hanne Kristin Rohde holdt sitt foredrag «Kjemp for alt hva du har kjært» i Indre Østfold Lokallag  av Landslaget for offentlige pensjonister tirsdag 9. mai 2017. På grunn av forventning om stort besøk valgte laget denne gang å bruke den nye Filadelfiakirken på Mysen, som har et stort antall plasser, et godt lydanlegg og behagelige serveringsfasiliteter etter foredraget. Det kom ca. 80 tilhørere som var svært tilfreds med foredraget.

Rohde, som har arbeidet 25 år i politiet, startet med å peke på innholdet i kriminalpolitiets arbeid, som ofte er etterforskning av  drap, voldtekt og andre utrivelige sider av menneskelig aktivitet. Som eksempel omtalte hun handlngsforløpet i Oslo Sentrum og på Utøya 22. juli 2011 og etterforskningen av diverse meget omtalte drap senere. Det er en stor belasting å stå i spissen av etterforskningen i slike saker, og det inkluderer alltid omfattende publikumskontakt og ofte ubehagelige pressekonferanser fra trappa på politihuset.

Rohde fortalte om hvordan hun hadde arbeidet seg fram i det mannsdomionerte politimiljøet. Hun startet med 5 år som politiadvokat, og deretter 20 år som leder. I 11 av disse årene var hun i topplederskiktet som politiinspektør og leder av Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo Politidistrikt

Et manndominert miljø kan ha en rekke hersketeknikker, f. eks. å fylle kaffekoppen eller sjekke mobilen når en dame skal si noe. Først må en tro på seg selv, at en faktisk har noe å lære bort. Det primære er å tro på seg selv før en kan vente at andre skal tro på en.

Rohde fortalte også at mens de alvorligste sakene som krevde full oppmerksomhet pågikk, hadde hun store problemer på hjemmebane med egne barns sykdom. Dette er heldigvis bedre i dag. Rohde har nå skrevet flere bøker og er blitt kåret som en modig kvinne flere ganger, bl a. ble hun kåret til «Årets råeste kvinne» av bladet «Alt for damene».

Først og fremst dreier det seg altså om å styrke sitt eget selvbilde og formidle dette videre. Dette budskapet kom meget godt frem i Rohdes timelange innlegg.

Forsamlingen i L.O.P. var meget fornøyd med dagen, og praten gikk ivrig videre over kaffebordene.

Leder informerte om Landsmøtesaker, ønsket god sommer og vel møtt til høstens program: 12.september foredrag ved Bjørn Steinar Meyer om Førerkvinnen Olga Bjoner. Vi får også informasjon fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst. 24.oktober kommer Ivar Samuelsen med foredraget «Til fots fra Norge til Iran». 20.november møtes vi på Bamsrudlåven, med underhodningen «Barfotjentene- en vandring over grensa i ord og toner». Møtene vil bli annonsert.

Ref. Erik Hageler

@