Referat fra førjulsmøte 4. desember 2014

Indre Østfold Lokallag av LOP (Landslaget for offentlige pensjonister) hadde førjulsmøte på Bamsrudlåven torsdag 4.desember. Ved ankomsten fikk vi servert gløgg. Leder ønsket velkommen og informerte om møtets agenda.

Temaet var: ”LOP 75 år i 2014. Historien og veien videre” ved LOPs daglige Leder Karin Woldseth. Tilstede fra sentralstyret var også Lillian Saxegaard Mye spennende har skjedd, og skjer. Sammen er vi sterke. Viktig av året er at vi i LOP har fått egen drøftingsrett i forbindelse med budsjett og trygdeoppgjør. LOP gir tilbud om bistand/veiledning i alle pensjonssaker som berører medlemmer og tilbyr også sine medlemmer konfidensiell bistand i saker som berører testamenter, arv, skifte og booppgjør.

Etter foredraget ble vi servert deilig julemiddag med dessert og kaffe. Etter middag og etter servering av kaffe og hjembakte kaker ga Viseklubben Lars oss variert, herlig og morsom underholdning.

Leder informerte om neste medlemsmøte/årsmøte den 5.februar. Temaet er da ”Polititjenesten i Indre Østfold. Oppgaver, tilbud, kriminalitet med mer.” 

Som avslutning reiste vi oss og sang Deilig er jorden. Alle ble ønsket en god adventstid, en god jul og vel hjem

Ref.

Randi Frankrig

4.desember-2-.png
4.desember-2014.png
4-desember-3.png
@