Referat fra styremøtet 19. mars 2019

Styret hadde møte den 19. mars. Du kan lese referatet fra dette møtet her.

@