Referat fra årsmøte og medlemsmøte 28. februar 2013

Indre Østfold lokallag av LOP holdt sitt årsmøte og medlemsmøte i Metodistkirkens møtelokale, Mysen torsdag 28. februar 2013.

Leder Randi Frankrig ønsket alle velkommen. Første del av møtet var medlemsmøte.

Dagens tema var om kildesortering. Foredragsholder var Markeds-/kvalitetssjef Heidi Kirkeby fra I. Ø. Renovasjon.

Syv kommuner i indre er eier av I. Ø. Renovasjon. Det ligger på Stegen i Askim.  I dag er  søppel blitt en ressurs, dvs. bruke ting  om igjen, lage nytt av brukt, materiell gjenvinning.

Hun snakket bl.a om kildesortering. Alle boksene vi har i kjøkkenbenken, hvor vi sorterer mat, plast og restavfall. Hun henviste til og viste frem avfallskalenderen, hvor det står når forskjellig avfall hentes. Og hva slags avfall som en selv må bringe til Stegen.

Den røde boksen skal alt farlig avfall legges. Ved å gå inn på WWW.sortere.no står det om kildesortering. Kirkeby fortalte sitt foredrag på en inspirerende måte, slik at det ble positivt for oss og gjøre kildesortering i vår hverdag. Randi F. takket Kirkeby for et godt tema og overrakte en gave. Så var det kaffe m. smørbrød og kake.

Deretter informerte leder om nytt fra sentralstyret med mer. Det ble informert om Sentralstyrets krav til Statsbudsjettet 2014. Sentralstyrets kontaktperson / den som skal følge opp vårt lag er nestleder Turid Frimo.

Det er igangsatt et samarbeid mellom lokallagene i Østfold. Det er startet opp med felles tur komité. Fra vårt lag deltar Lis-Britt Erichsen. Lagene informerer om hverandres møter og vi er velkommene til hverandre. Møteplaner er lagt ut på Lop.no, lokallagenes nettsider.

Dataprosjektet i samarbeid med Ungdomsbedriften TUR/RETUR ved IØVGSkole var vellykket og er avsluttet. Det kan bli mulighet for flere kurs. Mange har meldt sin interesse.

Kasserer og leder deltok 2.2.13 på kurs arrangert av Eidsberg kommune. Hvordan finne tilskuddsmidler.

Info om laget er nå finne på IØkommuners nettsider.

Randi Frankrig er nå medlem av Redaksjonsrådet for medlemsbladet bladet ”Vi i LOP”.

Møte- temaplan for 2013 ble utdelt.

Medlemsmøtet ble avsluttet og årsmøtet åpnet. Ordinære årsmøtesaker ble behandlet.

Styret for 2013 består av: Leder Randi Frankrig, nestleder Karin Haug, kasserer Inger Elise Solheim, styremedlemmene Lis - Brit Erichsen og Randi Retteraasen. Varamedlemmer: Signe Skarpholt og Eva Gulbrandsen.

Revisorer: Else Britt Thoresen og Arne Seiersten. Valgkomité: Karl Thelle, Inger Øiestad og Inger Trømborg.

@