Referat fra styremøte 11. juli 2015

Her kan du lese referatet fra styremøtet vårt i juli 2015.

Indre Østfold Lokallag av LOP

Referat fra styremøte tirsdag 11.07.2015 klokken 12. Hos Karin Haug.

 

Tilstede:

Karin Haug, Inger Trømborg, Erik Hageler, Inger E. Solheim og Randi Frankrig

Forfall: Lis-Britt Erichsen Kolbjørn Kinnerød

 

Sak 29/2015

Forberede medlemsmøtet 10. september.

Vedtak: Inger T. foretar innkjøp til smørbrød, med unntak av egg. Karin kjøper egg, kaffe med mer som vanlig. Inger Elise baker kake. Randi bestiller kringle hos Toril Jahren, kjøper blomster/skaffer gevinster. Samt vin til foredragsholdere. Sørger for annonse, forhåndsomtale og På Plakaten. Vi møter 10.30 som vanlig.

 

Sak 30/2015

Utarbeide ny brosjyre?

Søke sentralstyret om midler til trykking?

Vedtak: Inger T videreutvikler forslaget til ny brosjyre. Randi oversender I.Ø. kartet. Om mulig ferdigstilles den til kopiering hos Trykk 1, slik at den kan levere ut på møtet.

Vi leverer 5 til hver av de fremmøtte, med sterk anmodning om å gjøre et forsøk på å verve ett medlem. Samt anmode medlemmene om å bruke nåla og ha brosjyre tilgjengelig for utlevering til kjente / interesserte.

Det sendes søknad til sentralstyret om støtte til brosjyrer / verving, pålydende   kr. 1700 . -

 

Sak 31/2015

Gå videre med planlegging av data- og iPad kurs i samarbeid med Mysen Videregående skole?

Vedtak: Randi kontakter A. C. Arnes i slutten av august som avtalt. Vår første prioritet er at det gjennomføres et kurs i bruk av iPad, da stadig flere eldre anskaffer seg dette. PC antas kanskje noe vanskelig i.o.m. at det er mange typer Windows i bruk. Inger T og Randi deltar på møte med skolens representanter.

Vi søker Sentralstyret om kr.1700.-

 

Sak 32/2015

Verving av nye medlemmer. Hvordan? Vedtak: Sak 32. Utgår. Drøftet i sak 30.Sak 33/2015

Eventuelt.

33 a) Inger T: Annonsering i Smaalenenes Avis og Rakkestad Avis, fortsette med begge / fellesannonse? Gjennomsnitt størrelse, priser: Bare SA kr. 847,00 mva. Begge aviser kr. 1275.- mva. Differanse 428.- Fire annonser i året = 1712.- Svarer forhåndsomtalen og referatene vi får inn i RA til utgiftene?

Vedtak: Til møtet 10.september benytter vi begge avisene.

Randi kontakter medlemmene fra Rakkestad for å be om deres synspunkter. Informasjon i RA kontra beskjed på e. post eller SMS.

 

Sak 33 b) Inger S: Berit Johannsson har laget en film fra Betlehem, fra julemarked. Varighet ca. 15 minutter. Kjempefin film med musikk og kommentarer. Hun er villig til å vise oss filmen på et møte.

Vedtak: Inger S spør om hun kan komme 10.september.

 

Sak 33 c) Rand: Informerte om at henvendelsen til Eidsberg kommune om representasjon i Eldrerådet er oversendt.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.

 

Sak 33 d) Inger T. Informasjon om at saldo på lagets konto pr. dato kr. 32.000.-

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.

 

Sak 33 e) Randi. Sang til lagets 20 års jubileum 19. november? Vi har lagets historie i sammendraget Magne Skadsheim skrev til 15 års jubileet.

Vedtak: Erik påtar seg oppgaven. Randi oversender aktuelle opplysninger. PS kommer noen på noe som bør nevnes så send opplysninger til Erik.

 

 

Ref. Randi F.

@