Referater fra årets to første styremøter

Lokallagsstyret har hatt to styremøter hittil i år, den 10. januar og den 2. februar.

Referater fra begge møtene finner du her:

Dokumenter

@