MADRASS OG MOTTAK PÅ LOP

Ca. 50 personer kom til møtet tirsdag 12. april i LOP, Landsforeningen for offentlige pensjonister. Foreningen bruker Metodistkirkens lokaler i Mysen. Det er en lovende positiv tendens i frammøtet. Denne gangen åpnet vi med en sang, og det så ut til å fenge de fleste, så det kan bli en god vane. Det mente forøvrig også forrige foredragsholder, legen Audun Myskja.

To interessante emner sto på dagsorden. Først ut var Hugo Lind fra firmaet «Bedre liv». Det var helse- og velvære- produkter som skulle bidra til et bedre liv. Med flere forsøkspersoner som fikk prøve noen av produktene, så det ut til å være virksomt. Produktene var ulike varianter av slynger, puter og belter som kunne gi lokal lindring for anspente og vonde nakke skuldre og for ryggen, og flere av dem var basert på virkningen av infrarød varme. Det samme var den såkalte Bedre Liv-matten. Og vi fikk se og prøve en massasje og treningspuff som både er et treningsapparat og et anvendelig møbel. Foredragsholder Lind skapte interesse for produktene. Forsamlingen har rimeligvis en gjennomsnittsalder som tilsier at vi er en målgruppe for slike produkter.

alt

Det andre emnet sto mottaksleder Marius Nicolaisen for da han fortalte om livet ved Mysen Mottak for enslige asylsøkere fra 15 til 18 år. Det er et mottak der de fleste er i ganske kort tid, og i 2015 har 2479 ungdommer fra mange land vært innom. Det er det første stedet de kommer til når de søker asyl i Norge. Alle er i en sårbar livssituasjon, og mange av ungdommene har opplevd en lang og vanskelig reise og krigsforhold i hjemlandet. De er ungdommer som i sine daglige interesser har mye til felles med våre norske unge, og mottakets personale gjør sitt beste for å legge til rette for dem med gode aktiviteter mens de er der. De har et forråd av tøffe opplevelser som våre unge ikke har. Denne delen av året er det ikke så mange der, toppen ble nådd i fjor høst, og flere vil det nok bli.  Nicolaisen ga en fengende og oversiktlig fremstilling av intensjonen med mottaket og av virksomheten.

Som en kan se var det stor spennvidde i emner, og det preger L.O.P.s virksomhet. Neste aktivitet er et besøk på Nortura i vår, en båttur på Dalslands kanal, og til høsten kommer Mona Levin og forteller om sine opplevelser på flukt under krigen. Alle som har pensjon og har hatt sitt arbeid i offentlig tjeneste er velkomne.

Ref. Erik Hageler

alt

@