Referat fra medlemsmøte 24. april 2014

Leder ønsket velkommen og informerte om dagens agenda.

Deretter gikk ordet til Tove Voss fra Escape. Hun fortalte om Turoperatøren Escape og om turer de tilbyr. Mulighetene er mange i forskjellige land/verdensdeler. Selskapet er spesielt store på elvecruise. Hun informerte spesielt om reisen som arrangeres for LOPs  medlemmer i september i år, ”Fire land langs Rhinen” Nederland, Tyskland, Frankrike og Sveits. Hun informerte også om ”Syv land – fem hovedsteder”  – Donau fra Bucuresti til Wien. Elvecruise er fin måte å oppleve nye steder på og det er en behagelig måte å reise på.

Etter reiseinformasjonen var det tid for bevertning, loddsalg og hyggelig samvær.

Leder informerte om at styret har planlagt å gjennomføre oppfriskningskurs for bilkjørere i oktober 2014. Avtale er gjort med godkjent sjåførlærer og tid og sted er bestemt.

Det planlegges et møte i september, trolig den 18. Vi avventer svar fra foredragsholder. Møte vil bli annonsert i Smaalenenes Avis og i Rakkestad Avis. Førjulsmøtet er bestemt til å bli den 4.desember på Bamsrudlåven.

Så var det til for å få informasjon av Tore Martin Skarpholt fra grunderfirmaet Dignio i Fredrikstad om velfredsteknologiskehjelpemidler.

Det finnes mange og spennende nye hjelpemidler. Han fortalte om forskjellige mobile trygghetsløsninger. Mobil med trygghetsalarm, GPS, bevegelsessensor, innendørs posisjonering, fallalarm, røykvarsler og elektronisk dørlåssystem. E-helse for personer som har kronisk sykdom, her kan det fortas enkle tester hjemme. Resultatene vurderes av fagpersoner og tiltak kan i verksettes ved behov. Riktig medisinering i riktig dose til riktig tid er mulig ved bruk av Pilly fremtidens medisindosetts. Den er utstyrt med alarm. Den kan og leveres med SMS alarm til sentral, dersom medisinen ikke er tatt blir dette fulgt opp.

Kan velfredsteknologiske løsninger erstatte menneskelig kontakt? Sannheten er at dagens pensjonister fortsatt kan ha håp om slik kontakt. Det blir flere hjelpetrengende og færre til å yte hjelp. Neste generasjon eldre vil det derfor, trolig, bli vanskeligere for. Men de har den fordelen at de er kjent med og kan håndtere teknologi på en langt bedre måte enn dagens eldre. Der hukommelsen svikter må andre hjelpetiltak i verk settes. Vi bør ønske ny og verdifull teknologi velkommen.

21 tilstede på møtet + 3.

Ref. Randi Frankrig

@