Referat fra medlemsmøte 20.4.2022

Indre Østfold Lokallag av LOP hadde to svært ulike foredrag i sitt aprilmøte sist onsdag. Først fikk vi besøk av Øyvind Nustad som leste fra sin bok `Snøen som falt i fjor` og viste bilder og filmsnutter  typiske for oppvekst og liv på 50- og 60tallet. Vi lo og nikket gjenkjennende til minner fra Kirsten Langbo i barnetimen for de minste, kaste på stikka, notere bilnummer, utedoen, kino med Zorro og James Dean med mye mer.

Det ga et artig gjensyn med tider som for mange ikke virket så lenge side, og mange kom på egne erfaringer og minner som de delte rundt bordene.

Deretter fikk vi en interessant time med to representanter fra Skiptvet Buddhistkloster. To unge menn født og oppvokst i Sverige fortalt om sin vei til klosterlivet. Veien fra studier i bedriftsøkonomi ved universitet i Lund til asketisk klosterliv kom etter lengre grubling over meningen med livet. Hva er lykke, godhet, fred? Det kan ikke finnes i et liv i konkurranse der gevinst og bunnlinjen er det viktigste. Etter dybdedykk i religioner og besøk i klostre rundt i verden, havnet de i skogsklosteret i Skiptvet, som nå har eksistert i over seks år. Der leves det et liv i meditasjon og praktisk arbeid. Blant annet er det bygd et flott nytt meditasjonbygg. Munkene stoler  på folks velvilje og generøsitet og er avhengige av å få mat, da de ikke skal lage seg mat selv. Det er en av mange regler som skal følges for å temme sinnet og bygge disiplin. Et mål er å gjøre noe verdifullt, noe nytte for samfunnet. Som et ledd i det er klosteret er åpent for besøkende som vil hilse på eller ha samtaler med munkene. Det  gis også kurs i meditasjon. Til tross for det enkle og for oss litt gammelmodige livet, er det et moderne samfunn med e-post kontakt og egen web side. Og munkene er frie til å forlate klosterlivet når de ønsker.

alt

Etter to ulike og tankevekkende foredrag, ble det gitt orientering om årets sommertur.  Der håper vi å få mange med. Og så ser vi fram til nye spennende møter til høsten. Følg med på e-post og Facebook for nærmere informasjon.

Åshild Tangen

@