Referat fra medlemsmøte 5. februar 2015

Indre Østfold lokallag av Landslaget for offentlige pensjonister hadde medlemsmøte og årsmøte 5.februar. Medlemsmøtets tema var: Polititjenestene i Indre Østfold.

Politioverbetjent Jørn Solheim ga oss en god orientering om hvordan tjenestene er organisert, og et innblikk i mange av tjenestens viktige arbeidsområder. Som blant annet er arbeide med kriminalitet, rus, vold og vold i nære relasjoner, seksovergrep mot barn, arbeid blant unge, forbyggende virksomhet, rehabilitering av de som kommer «feil ut», oppgaver rettet mot asylmottakene i distriktet, samarbeid med kommunene i Politiråd mm. Det var fint å høre om samarbeidet som er etablert mellom politiet og kommunene. Og at dette gjelder både på administrativt -, politisk- og faglig- nivå. Som vanlig var det god bevertning, sosialt samvær og loddsalg.    Inger Trømborg orienterte om tur til Domkirkeodden/Hedemarkmuseet 2.juni.Invitasjoner ble delt ut. De som ikke var tilsted får invitasjonen tilsendt. Påmeldingsfristen er 15.april.

Årsmøtet behandlet vanlige årsmøtesaker. Årsmeldingen er for lang til å gjengi i sin helhet. Den viser blant annet at vi har hatt mange spennende temaer i 2014. Som På sykkeltur i Burma» ved Ragnhild Haakaas.  LOP informasjon ved sentralstyremedlem Turid Frimo. Indre Østfold Helsehus» ved styreleder Petter Schou. 1814 -2014 med lokalt blikk» ved prest Dag Mysen. På Tur med Escape / informasjon» ved Tove Voss. Velferdsteknologiske hjelpemidler / Dignio» ved Tore Martin Skarpholt. LOP 75 år 2014. Historien og veien videre» ved LOPs daglige leder, Karin Woldseth. Underholdning ved Vise Klubben Lars.

Styret for 2015 består av: Randi Frankrig, Karin Haug, Inger Trømborg, Lis-Britt Erichsen og Erik Hageler. Vara til styret er: Inger Elise Solheim og Kolbjørn Kinnerød. Signe Skarpholt og Randi Retteraasen ble takket med blomster for åren de har jobbet som tillitsvalgte i laget. Erik Hageler og Kolbjørn Kinnerød ble ønsket velkommen som tillitsvalgte. Leder minnet om neste medlemsmøte den 9.april. Temaene vil da handle om kosthold og medikamenter. Møtet annonseres.

Ref. Randi  Frankrig

IMG_1160-2.jpg
IMG_1161-2.jpg
@