Referat fra styremøte i uke 48

Det ble avholdt styremøte pr. e-post. Referatet kan du lese her.

Styremøte pr. e. post uke 48/2017

Saken er besvart av: Bjørg B. Spedstad, Erik Hageler, Gunn Bergersen, Karin Haug og Randi Frankrig.

Sak 44/2017 Betaling for foredrag og bevertning på møtene.

Vedtak: Medlemmer som før kr. 50.- Andre kr.100.-

@