Referat fra medlemsmøte 27. februar 2014

Leder ønsket velkommen, og spesielt velkommen til nestleder i sentralstyret Turid Frimo og dagens foredragsholder Anne Haakaas.

Med ord og bilder tok Anne oss med på flott reise til Burma. Der hun hadde deltatt på sykkeltur. Vi fikk høre om landets historie. Vi så fine bilder fra by og land, fra folkets hverdagsliv – vi kom inn i en annen tid. Det var en interessant og lærerikt time fikk være med på. Vi takket Anne Haakaas med en rosebukett.

Inger Trømborg er medlem i den sentrale turkomiteen. Hun informerte om LOPs turer i 2014.

I perioden 21.9 – 28.9.2014 blir det cruise på Rhinen. Steder i Sveits, Tyskland, Frankrige og Nederland besøkes. Pris ca.14 000.- Flere opplysninger i marsnummeret av  VI i LOP Reiseselskapet Escape kommer til møtet 24.april for å fortelle om denne og andre turer.

Julemarked med mer i Berlin i desember 2014. Dato ikke fastsatt. Pris ca. 6000,00. Flere opplysninger kommer i juninummeret av VI i LOP Arrangeres av turkomiteen.

Vårt lokallag er invitert sammen med Oslo lokallag til Ekeberg parken 19.juni. Med guidet tur i parken. Kr.200.- Påmelding innen 1.mai.

Turid Frimo fortalte at det arbeides med at LOP skal ha egen drøftingsrett vedrørende Statsbudsjett budsjett. (Nå i sammen med Unio.) Hun forteller at tilbakemeldingen vedrørende Samhandlingsreformen er gode.

LOP har ovenfor arbeids- og sosialkomiteen lagt fram sitt innspill vedrørende uføretrygdede  med pensjon fra statens pensjonskasse / KLPs , hva skjer når disse går over til alderspensjon.

Hun nevnte også det å fortsatt ha mulighet til arbeid etter fylte 70 år. Stadig flere partier og organisasjoner ønsker dette. LO og NHO har gjentatt sin støtte til at 70 årsgrensen opprettholdes.

Deretter var det bevertning, sosialt samvær og loddsalg. Det var 32 tilstede.

Ref. Randi Frankrig

@