Referat fra møte i LOP onsdag 19. april 2023

Møtet i LOP i april trakk over 50 deltakere. Etter ønske fra medlemmer hadde invitert kommunen til å stille med representanter for de hjemmebaserte tjenestene for å orientere om både det offentlige og det frivillige tilbudet. Anita Sagholen, Irene Teigen Paulsen og Hege Bakke tok seg tid til å komme og kunne gi nyttig og informativ orientering.

De frammøtte fikk svar på mye av det de lurte på, og etter orienteringen ble det tid til spørsmålsrunde og kommentarer. Særlig lurte flere på hvor lett det var å få alarm. Skysstilbudet ble også tatt opp, og det kom fram stor usikkerhet rundt og misnøye med Flex-tilbudet som mange har hørt om men som ikke traff dem. Ikke alle kommunale tjenester er gratis, og vi fikk oversikt over priser på matlevering og hjelp til renhold. Vi ble også minnet på gratistilbudene som frivilligheten gir i alle deler av kommunen, og ble også oppfordret til å bidra der selv. De fleste frivillige er selv pensjonister over 65 år. Deltakerne takket for at dette temaet ble løftet fram og mente det var et tankekort at det er foreninger som må ta det opp. Men gjennom prosjektet `Leve hele livet` er kommunen nå i gang med flere tiltak rettet mot de eldre, så dette er nok noe vi vil få høre mer om etter hvert.

Aprilmøtet begrenset seg til tiltak for eldre som ønsker eller må bo i eget hjem. Tilbud om institusjonsplass og hvordan livet er der, får bli tema for et senere møte. Denne gangen hadde vi bare dette ene temaet på møtet slik at det kunne behandles grundig nok, men selvsagt var det som vanlig tid til utlodning, god prat over bordene og LOP`s etter hvert så berømte smørbrød og kaker.

Neste arrangement blir sommertur til middelalderparken i Oslo. Medlemmene har fått skriftlig invitasjon. Om noen andre skulle ha ønske om å delta, kan de kontakte en i styret.

Åshild Tangen, leder

alt

alt

alt

alt

@