Referater fra styremøter høsten 2017

Her kan du lese referatene fra høstens styremøter.

Styremøte pr. e. post uke 46/2017

Sak 42/17

«Eldre ikke bare en utgiftspost» Foredrag med sjefsøkonom Terje Strøm fra Ny Analyse A/S.

Vedtak: Terje Strøm engasjeres som til medlemsmøte den 31.1.2017. Honorar og reisegodtgjørelse godkjennes.

 

 

Styremøte på Bamsrudlåven 20.11.2017                                                          
Tilstede: Bjørg B. Spedstad, Erik Hageler, May Lisbeth Hysestad, Karin Haug og Randi Frankrig. Ikke tilstede Gunn Bergersen og Kolbjørn Kinnerød.

Sak 43/17 Rundskriv 1 fra LOP Tilbud om sentral innkreving av kontingent.

Vedtak: Styret går inn for tilbudet om sentralinnkreving. Innkreving pr. e. post til våre medlemmer som har oppgitt adresse. Øvrige via post. Alle med program. Avtalen må inneholde utsendelse av første purring. Dersom noen ubetalte gjenstår etter purring må lokallaget få beskjed om hvem dette gjelder. Bjørge sender liste med e. postadressene til LOP/Karin. Randi sender styrets vedtak. Kassere Gunn Bergersen var ikke tilstede, hun går også for sentral innkreving av kontingenten.